Biuro projektowo-inżynierskie

 • Kierowanie i nadzór

  Zarządzanie realizacją inwestycji, kierowanie budową oraz nadzór nad odbiorami...

  więcej

 • Spawalnictwo

  Nadzór spawalniczy, wszechstronne doractwo i rozwiązywanie problemów...

  więcej

 • Projektowanie i obliczenia

  Urządzenia ciśnieniowe, instalacje przemysłowe, gazowe i sanitarne, projekty i modelowanie 3D...

  więcej

 • Nadzór budowlany – Kierownik budowy

  Oferujemy przejęcie obowiązków Kierownika Budowy m.in:

  • rurociągów przesyłowych, takich jak: gazociągi wysokiego ciśnienia i ropociągi
  • tłoczni gazowych, zbiorników podziemnych, stacji zaporowo-rozdzielniczo-pomiarowych i węzłów przesyłu gazu
  • instalacji przemysłowych, cieplnych, wentylacyjnych, sanitarnych i wodociągowych, podlegających przepisom Prawa Budowlanego, Ustawy o Dozorze Technicznym lub też Dyrektywy Ciśnieniowej PED 2014/68/EU.

  Nadzór inwestorski – Inspektor nadzoru

  Wspieramy inwestora w procesie budowlanym, poprzez:

  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych
  • koordynacja i przygotowanie odbiorów końcowych, prowadzonych przy udziale UDT, TDT lub Jednostki Notyfikowanej (np. TÜV)